Bestuur

Dagelijks uitvoering en vaststellen beleid voor (middel)lange termijn.

 

Jabik Broersma   voorzitter
René Akkerman   secretaris
Peter Ourensma   beleidspenningmeester
   
'breed bestuur' bestaat verder uit:  
Adriaan Boers   voorzitter sponsorcommissie
Jellien Posthuma-Smit   voorzitter tecnische commissie