Bestuur

Dagelijks uitvoering en vaststellen beleid voor (middel)lange termijn.

 

vacature   voorzitter
vacature   secretaris
Peter Ourensma   beleidspenningmeester
   
'breed bestuur' bestaat verder uit:  
Adriaan Boers   voorzitter sponsorcommissie
Jellien Posthuma-Smit

  voorzitter tecnische commissie

Majanka Faber

  algemeen bestuurslid

Johan de Visser

  algemeen bestuurslid