Bestuur

Dagelijks uitvoering en vaststellen beleid voor (middel)lange termijn.

 

Johan de Visser   voorzitter aanspreekpunt Nevobo voorzitter@vcsneek.nl
Jellien Posthuma-Smit   secretaris aanspreekpunt wedstrijdzaken secretaris@vcsneek.nl
Peter Ourensma   penningmeester aanspreekpunt ledenadministratie penningmeester@vcsneek.nl
Adriaan Boers   algemeen bestuurslid aanspreekpunt sponsorcommissie en kleding- & materialencommissie sponsoring@vcsneek.nl
Gerard Zijlstra

  algemeen bestuurslid

aanspreekpunt technische commissie

tc@vcsneek.nl

Majanka Faber

  algemeen bestuurslid

aanspreekpunt communicatie & PR, vrijwilligerscommissie en activiteitencommissie

communicatie@vcsneek.nl