Bestuur

Dagelijks uitvoering en vaststellen beleid voor (middel)lange termijn.

staand van links naar rechts: Majanka Faber, Erik Drenth, Jellien Posthuma-Smit

zittend: Gerard Zijlstra, Peter Ourensma en Johan de Visser

 

Johan de Visser   voorzitter aanspreekpunt Nevobo voorzitter@vcsneek.nl
Jellien Posthuma-Smit   secretaris aanspreekpunt wedstrijdzaken en ledenadministratie secretaris@vcsneek.nl
Peter Ourensma   penningmeester aanspreekpunt financiële administratie penningmeester@vcsneek.nl
Majanka Faber   algemeen bestuurslid aanspreekpunt sponsorcommissie en kleding- & materialencommissie sponsoring@vcsneek.nl
Gerard Zijlstra

  algemeen bestuurslid

aanspreekpunt technische commissie heren / jongens / cmv

tc@vcsneek.nl

Erik Drenth

  algemeen bestuurslid

aanspreekpunt technische commissie dames / meisjes

 

Vacant

  algemeen bestuurslid

aanspreekpunt communicatie & PR, vrijwilligerscommissie en activiteitencommissie

communicatie@vcsneek.nl