Complimenten en klachten

Veel leden en vrijwilligers zetten zich op positieve wijze in voor de vereniging. Van bestuurslid tot leider, en van trainer tot commissielid. Hét fundament van iedere sportvereniging. Vrijwilligers doen dat veelal met een hartverwarmende inzet. Het is belangrijk oog te hebben voor de inzet van al die vrijwilligers. Waardering hiervoor doet wonderen. Een compliment ontvangen is fijn! Wilt u iets onder de aandacht brengen van wat er goed gaat? Graag! Dit kan via het contactformulier. Wij zorgen ervoor dat uw compliment wordt gedeeld op de site, als u dat leuk vindt.

 

En als er eens een fout wordt gemaakt, is begrip belangrijk. Gaat u eerst met de betrokken persoon/personen in gesprek. Dat kan al veel ophelderen. VC Sneek ziet klachten ook als mogelijkheid om zaken te verbeteren. Daarom wordt u uitgenodigd om eventuele klachten te melden. Dit kan ook via het klachtenformulier.


Na schriftelijke melding onderzoekt de Klachtencommissie de klacht. Vervolgens koppelt de commissie uitkomsten (en de eventuele actie naar aanleiding van de klacht) binnen vier weken terug naar de melder van de klacht. Ook het bestuur wordt op de hoogte gebracht van de melding en van de eventuele genomen actie.