VC Sneek ledenvergadering

Ledenvergadering 4 oktober 2017

Geachte leden en ouders/verzorgers van de jeugdleden van volleybalvereniging V.C. Sneek,

 

Hierbij willen wij je van harte uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van VC Sneek op woensdag 4 oktober a.s. om 19.30 uur in de vip-room van de Sneker Sporthal.

 

De agenda voor deze ALV is als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV d.d. 22 november 2016
 4. Jaarverslag en jaarrekening seizoen 2016-2017
 5. Afscheid Jabik Broersma en René Akkerman
 6. Begroting en plannen seizoen 2017-2018
 7. Installatie 'nieuwe' bestuur
 8. Toelichting Nevobo licentie eisen eredivisie
 9. Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
 10. Vertrouwenspersoon VC Sneek
 11. Kledingbeleid
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

Wij hopen dat wij je mogen verwelkomen op 4 oktober a.s. Mocht je onverhoopt verhinderd zijn, dan kun je dit hier laten weten.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het bestuur van VC Sneek 

Peter Ourensma                                             

Penningmeester     

 

Adriaan Boers            
Voorzitter Sponsorcommissie           

 

Jellien Posthuma-Smit
Interim voorzitter TC