VC Sneek ledenvergadering

Ledenvergadering 4 oktober 2017

De notulen: PDF DocumentNotulen ALV VC Sneek 4 oktober 2017.pdf

 

De agenda voor deze ALV was als volgt:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV d.d. 22 november 2016
 4. Jaarverslag en jaarrekening seizoen 2016-2017
 5. Afscheid Jabik Broersma en René Akkerman
 6. Begroting en plannen seizoen 2017-2018
 7. Installatie 'nieuwe' bestuur
 8. Toelichting Nevobo licentie eisen eredivisie
 9. Verklaring omtrent Gedrag (VOG)
 10. Vertrouwenspersoon VC Sneek
 11. Kledingbeleid
 12. Rondvraag
 13. Sluiting