Technische commissie

 

Ontwikkeling & Plezier centraal bij de Technische commissie

VC Sneek heeft zich tot doel gesteld om naast het creëren van een stevig fundament voor de breedtesport ook sterk vertegenwoordigd te zijn in de hoogst mogelijke divisies in Nederland. Beide doelen zijn gekoppeld aan elkaar en worden bereikt vanuit een duidelijke visie op talentontwikkeling, samenspel, ambitie en plezier. Het streven is dan ook dat de spelers van de topteams in principe in de vereniging zijn opgeleid en zijn geselecteerd uit een brede basis. Dit vraagt om een gefundeerd opleidings- en ontwikkelplan (technisch beleidsplan). De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit plan ligt in handen van de technische commissie (TC). De TC heeft hiermee een mooie uitdagende en verantwoordelijke taak.

 

Visie van de TC

VC Sneek heeft een duidelijke visie op techniek: hoe willen we dat er gespeeld wordt. Naast techniek moet er ook eenheid zijn op gebied van andere teamvaardigheden van de spelers. Het gaat hier om zaken als veerkracht, reflectievermogen, inventiviteit en sociale aspecten van de spelers. Voor trainers en coaches geldt heel duidelijk dat er bij VC Sneek getraind wordt vanuit een positieve grondhouding. Het streven is een ontwikkelklimaat te creëren waarbinnen zowel spelers als trainers zich veilig en echt thuis voelen en zich daardoor voor een langere periode verbinden aan de vereniging.

 

 

Wat doet de TC concreet?

Om de ontwikkeling optimaal te dienen onderscheidt de TC 3 onderdelen: CMV, meisjes/ dames en jongens/heren. Elk onderdeel heeft een eigen vertegenwoordiging binnen de commissie. De TC is verantwoordelijk voor de aanname en de ontwikkeling van de trainers bij de vereniging. In overleg met de trainers en rekening houdend met de mening van spelers worden door de TC de trainingsgroepen en teamindelingen vastgesteld. Dit gebeurt mede aan de hand van scouting waardoor een goede en effectieve doorstroom van spelers plaats kan vinden. Zo wordt het ook mogelijk gemaakt dat spelers met veel ambitie en talent extra kunnen trainen, bijvoorbeeld op zondag of meetrainen met een hoger niveau. Ook wordt er gewerkt met teamontwikkelplannen en het spelervolgsysteem. Het gaat er inmiddels zeer professioneel aan toe binnen de TC. Dit is ook nodig om zowel een gemotiveerde brede basis neer te zetten en te behouden en vanuit hier de talenten te ontwikkelen en op tijd door te laten stromen. Zo wordt er met elkaar gebouwd aan een sterke duurzame piramide.

 

De TC's seizoen 2019-2020: 

 

Dames TC:

Erik Drenth
Lieke Szovan
Antje Cnossen
Petra Huizinga
Jellien Posthuma-Smit

 

Meisjes TC: 

Caroline Yntema
Simone Siemonsma
Liset Dikkerboom
Victorien Pfaff
HJ de Haan

 

Heren / Jongens TC:

Gerard Zijlstra

Roelof Hekstra

Mark Heikoop

Jurjen de Jong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact opnemen? klik hier