Anneke, Marije, Trijnie en Jeannette
Anneke, Marije, Trijnie
& Jeannette = Bestuur CMV

Voorlopige teamindeling VC Sneek seizoen 2020 - 2021 is bekend

11 mei 2020

 

Het was voor iedereen een bijzonder eind van het huidige volleybalseizoen. In verband met de coronacrisis moesten we helaas abrupt stoppen met volleyballen. We hopen dat jullie allemaal gezond en fit zijn en weer zin hebben in het komend seizoen!

 

Als TC’s van VC Sneek hebben we de afgelopen weken hard gewerkt aan de voorlopige teamindeling voor het nieuwe seizoen. Volgens de laatste berichtgeving van de overheid mogen wij als ‘binnensporters’ vanaf 1 september a.s. weer starten met trainen. Dit is echter op basis van de huidige inzichten en kan nog wijzigen. Hou daarom de website van VC Sneek in de gaten!

 

Enkele opmerkingen bij deze voorlopige indeling:

  • De TC heeft op basis van input en gesprekken met o.a. trainers en coaches deze indeling gemaakt, rekening houdend met de opleiding/topsportlijn en de breedtesportlijn van de vereniging, niveau, in te vullen posities en individuele wensen waar mogelijk. Vanuit dit beleidskader zijn we gaan werken en is deze indeling tot stand gekomen, waarbij we, indien nodig, halverwege het seizoen nog mutaties kunnen toepassen.
  • Er kunnen nog afmeldingen of nieuwe aanmeldingen komen, waardoor de indeling op onderdelen aangepast kan worden.
  • Een aantal teams is nog niet op alle posities volledig bezet. Daar werken we de komende weken aan door.
  • We zijn blij dat we voor nagenoeg alle teams ook al trainers hebben gevonden. Uiteraard zijn extra trainers altijd welkom, dus mocht je interesse hebben of iemand kennen die training wil geven (dat kan ook als invaller!), geef het dan door via onderstaand emailadres.

 

Toelichting op vragen

Evenals voorgaande jaren organiseren we weer de mogelijkheid voor jullie om vragen te stellen over de indeling voor het komend seizoen. In verband met de coronamaatregelen doen we dat deze keer met behulp van videobellen (ZOOM) of telefonisch. Deze afspraken vinden plaats in de laatste week van mei (25/5 – 29/5). Als je hiervan gebruik wilt maken, stuur dan een email met je vraag voor maandag 18 mei a.s. aan tcdamesvcsneek@hotmail.com. Dit emailadres geldt voor alle teams (CMV/jeugd/senioren). Vermeld in je email svp je naam, team en telefoonnummer. Wij zorgen dan dat je vraag bij de juiste TC terecht komt. Je krijgt van je eigen TC vervolgens bericht wanneer het overleg plaats vindt en op welke wijze.

 

Uiteraard hopen we dat eenieder zich kan vinden in het team waarin hij/zij is geplaatst en dat we in het nieuwe seizoen weer samen onze fantastische sport kunnen beoefenen!

 

TC CMV, TC Jeugd, TC Heren en TC Dames