Tom Metz treedt in 2015 af als voorzitter


(foto: archief LC)

 
Europese avontuur

We hebben een hectisch jaar achter de rug, met vooral voor ons dames 1-team prachtige resultaten. Met het winnen van de beker mochten we 'Europa in'. Dankzij onze hoofdsponsoren Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland en Friso Bouwgroep en andere sponsoren als het OBW, de gemeente Súdwest-Fryslân en vele andere ondersteuners zijn we, zonder de verenigingskas aan te spreken, het Europese avontuur aangegaan.

 

Helaas eindigde dat al in Apeldoorn, maar de ervaring en de geweldige wedstrijd en sfeer in Sneek mogen we koesteren.

 

Brainstormsessies
In januari willen we een brainstorm sessie organiseren met alle geledingen uit onze mooie vereniging. We hopen dat daar vervolgsessies uit voortkomen die moeten leiden tot verbeterpunten voor de organisatie van v.c. Sneek.

 

Alle commissies weer bemenst
Een vereniging kan niet functioneren zonder heel veel gemotiveerde vrijwilligers en het is dan ook verheugend te zien dat alle commissies weer bemenst zijn. Alle vrijwilligers, ontzettend veel dank voor jullie inzet en we hopen ook in 2015 weer op jullie te mogen rekenen.

Aftredend voorzitter
Voor mijzelf is het na vier jaar tijd om een stap terug te doen. Gelukkig hebben we Jabik Broersma bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor de functie van voorzitter.

 

Namens het bestuur mag ik u en jullie hele fijne kerstdagen toewensen en een heel voorspoedig nieuwjaar.

 

Tom Metz