Baanstra Bouw en Begeleiding en VC Sneek: de opstap naar beter!

 

Chris Baanstra van Baanstra Bouw en Begeleiding is helder over zijn keuze om VC Sneek te sponsoren en de shirts van meisjes C2 te bekostigen.

'VC Sneek is aan een goede jeugdopleiding aan het bouwen; dit past mooi in het vakgebied waarin BBB werkzaam is. En natuurlijk om het bedrijfslogo op het mooie shirt van VC Sneek te laten schitteren.'

 

Mooie club
Over VC Sneek: 'Als echte Sneker en met familieleden nu en in het verleden spelend  bij deze mooie club, dragen wij het volleybal een warm hart toe. Net als ONS bij het voetbal.'

 


Chris Baanstra met 'zijn' team, Meisjes C2.

 

Baanstra Bouw en Begeleiding

Adviseren, controleren en afronden van projecten in nauwe samenspraak met de opdrachtgever.

Hierbij kun je denken aan:

  • Spiegelen offertes van aannemers (bouwkundig)
  • Opstellen raming of calculatie in Excel of Ibis Trad.
  • Opstellen meerjarige onderhoudsplannen.
  • Toezicht op de locatie houden.
  • Contact met gemeente en/of andere instanties onderhouden.
  • Oplevering uitvoeren, met daarin de tekortkomingen aangegeven, eventueel voorzien van foto
  • Financiële afrekening, inclusief meer- en minderwerk.
  • Nazorg en zorgdragen voor tijdige indiening van certificaten, gebruiksaanwijzing en garanties.
  • Eventueel bijbehorend tekenwerk en verzorgen van overige rapportages.

Bovenstaand allemaal in een plezierig werkklimaat met goed onderhoud opdrachtgever/aannemer, zowel op papier als op de bouwlocatie.

 

Opstap naar beter als overeenkomst

'Baanstra Bouw en Begeleiding staat voor de opstap naar beter. Hopelijk geldt dat voor de (jeugdafdeling van de) VC Sneek én voor de potentiële opdrachtgevers van BBB.'

 

De website van Baanstra komt binnenkort online.

De pagina van meisjes C2 staat hier.