BOT-sessie, hoe nu verder?

Op deze avond hebben we gekeken naar thema’s als beleid en visie, organisatie, en trainen & opleiding.

 

Tijdens deze bijzondere sessie zijn veel zaken naar voren gekomen die binnen onze vereniging goed gaan maar ook beter kunnen. Aspecten als communicatie, interne doorstroming, aandacht voor recreatief en topsport, verhouding dames-heren zijn voorbeelden van elementen die aandacht verdienen.

 

De komende weken gaan we met het voltallige bestuur de genoemde punten nader onderzoeken, prioriteren en vertalen naar concrete acties. We houden jullie op de hoogte.