Eind oktober contributie-inning

 

Kijk voor een overzicht van de tarieven op de pagina over het lid worden. Hier vind je een globaal overzicht én een specificieke opbouw van de contributie.