Gelukkig nieuwjaar!

 

Voor VC Sneek was 2015 een jaar waarin veel te vieren viel. Een jaar waarin hard werken van velen resulteerde in prachtige titels: een landskampioenschap, bekerfinale, supercup, NOJK’s, promotie naar hogere klassen. Veel teams wisten zich te handhaven, sommige teams konden degradatie niet ontlopen. In het najaar kon Sneek ervaren hoe het was om zich te meten met de beste teams van Europa. Een unieke ervaring die liet zien dat Sneek heel ver is, maar dat er altijd nog meer mogelijk is.

 

Een jaar ook waarin gebleken is dat volleybal leeft tot ver buiten de stadsgrenzen. De media-aandacht, de volle tribunes, dit laat allemaal zien dat VC Sneek hot is. Tegelijk wekt dit ook verwachtingen. Verwachtingen die ook maar waargemaakt moeten worden: ‘Sneek wordt dit jaar toch weer kampioen’? Op een niveau komen is één, maar je op dat niveau handhaven en weer opnieuw bewijzen is veel lastiger. 

 

Dit jaar hebben we ons als vereniging tot doel gesteld er voor te zorgen dat onze basis stevig genoeg is en blijft om de successen van afgelopen jaar te kunnen herhalen. Waar topsport het zichtbare visitekaartje naar buiten is, is breedtesport de kurk waar alle successen op drijven. Topsport kan alleen bestaan als deze gevoed wordt uit breedtesport. Breedtesport als kweekvijver voor eigen jeugd die zich kan ontwikkelen en doorgroeien en spelen op het niveau dat het beste past. Voor ouders die zich betrokken voelen bij de vereniging en samen zorg dragen voor de ondersteuning en als vrijwilliger de noodzakelijke taken op zich nemen. Voor toeschouwers bij de wedstrijden, van CMV tot en met de eredivisie. Voor sponsoren die de vereniging op allerlei manieren een warm hart toedragen. 

 

Door te streven naar een goede balans tussen topsport en breedtesport kunnen we er voor zorgen dat alle elementen ontstaan die nodig zijn om een gezonde basis te creeëren. Samen zijn we in staat een bloeiende en groeiende vereniging gestalte te geven. Samen kunnen we laten zien dat de prestaties van afgelopen jaar niet eenmalig waren. 

 

Ik wens u namens het bestuur van VC Sneek een zeer sportief en succesvol 2016 toe. 

 

Jabik Broersma, voorzitter VC Sneek