Gezonde Sportkantine afgetrapt

 

Afgelopen zaterdag 23 januari proostte Wethouder Durk Stoker samen met ambassadeurs van De Gezonde Sportkantine, dames 1 van VC Sneek, op de start van De Gezonde Sportkantine in de Sneker Sporthal. Uiteraard was de proost met een gezonde smoothie.

 

Súdwest-Fryslân wil een gezonde sportgemeente zijn. Haar missie is dat alle inwoners een leven lang sporten en bewegen. Gezonde voeding is daar een belangrijk onderdeel van. De buurtsportcoaches zijn al eerder gestart met het project gezonde voeding op basisscholen. Gezonde voeding in de sportkantines is een mooie vervolgstap. 

 

Sportcafé de Sneeker een Gezonde Sportkantine

In de sportkantines groeit de vraag naar een gezondere keuze. Sportcafé de Sneeker in de Sneker Sporthal heeft hier werk van gemaakt. Zij heeft haar assortiment uitgebreid met een aantal gezonde producten en is nu een Gezonde Sportkantine. De sportkantine in Workum is al een jaar bezig met de gezondere hap. Ook de sportkantine in Bolsward neemt nu de stap naar gezondere keuzes.

 

“Dit fyn ik in goede saak. Dat de sportkantines no útwreidzje mei in oantal sûne produkten. De sûne kar is dêr de maklike kar wurden. En dat is hiel wichtich. As it sûne alternatyf krekt sa ienfâldich te krijen is en net te djoer is, kieze in soad minsken dêr foar”, aldus wethouder Stoker.