Kort verslag van Algemene Ledenvergadering van VC Sneek

Op dinsdag 24 april jl. zijn tijdens de Algemene Ledenvergadering drie nieuwe bestuursleden voorgedragen en aangesteld. Hiermee is het bestuur bijna op volle sterkte. Naast het aantreden van de bestuursleden, zijn de visie op de organisatie besproken, het Technisch beleidsplan toegelicht en een verhoging van de contributie aangenomen. Hieronder zijn deze punten kort toegelicht.

 

Visie op de organisatie

In het afgelopen jaar hebben de verschillende commissies zich uitgesproken over hoe zij de organisatie het liefst ingericht zien. Naar aanleiding van de hieronder genoemde speerpunten is er een nieuw organisatieplaatje gepresenteerd.

  • Heldere kaders en beleid
  • Korte lijnen en eenheid
  • Eigen regelruimte voor commissies
  • Gelijkwaardigheid en waardering

 

Het nieuwe organisatieplaatje (grafisch: klik)

Voorzitter: Johan de Visser

Secretaris: Jellien Posthuma-Smit

Penningmeester: Peter Ourensma

TC dames, meisjes, cmv: vacant, waarnemend: Jellien Posthuma-Smit

TC heren, jongens, cmv: Gerard Zijlstra

Sponsoring, kleding/materiaal: Adriaan Boers

Communicatie/PR, vrijwilligers, activiteiten: Majanka Faber

 

Het technisch beleidsplan

Dit plan is niet in een paar woorden te vatten. Het is in een afrondende fase en zal daarna beschikbaar komen voor trainers en andere belangstellenden. In hoofdlijnen komt het neer op: breedtesport en topsport, gericht op ontwikkeling voor iedere volleyballer. Daarnaast zal het aantrekken van meer heren en jongens een speerpunt zijn. Via social en andere media zullen de activiteiten hiervoor bekend worden gemaakt.

 

De contributie

De penningmeester verwacht het volleybaljaar af te sluiten met een klein positief resultaat. Mede dankzij de goede opbrengsten uit acties en natuurlijk het Europese avontuur zijn er extra inkomsten geweest over het afgelopen volleybaljaar. Voor meer stabiliteit en wat wenselijke financiële armslag ten behoeve van vervanging van kleding en materiaal, is voorgesteld om de contributie met vijftien euro te verhogen. Dit voorstel is aangenomen.

 

Vrijwilligersfeest en slotdag

Als laatste heeft het bestuur de aanwezigen geïnformeerd over het aankomende vrijwilligersfeest op donderdag 17 mei en de geplande VC Sneek clubdag op zaterdag 16 juni a.s. Informatie hierover volgt nog via de site en social media.