Van de Dames-TC: teamindeling volgend seizoen

 

Nieuwe samenstelling Dames-TC

Vanaf februari dit jaar is de Dames-TC weer op 'volle oorlogssterkte' en bestaat uit Henny Herder, Petra Huizenga, Lieke Szovan, Erik Drenth en Jellien Posthuma (voorzitter). In februari zijn we direct gestart met de gesprekken met alle dames en train(st)ers, vooral bedoeld om een beeld te krijgen van ieders ambities, mogelijkheden en wensen voor het komend seizoen.

 

De indelingspuzzle

Met behulp van de input uit de gesprekken zijn we aan de slag gegaan. Het maken van een nieuwe indeling is een ware puzzle. Topsport, breedtesport, vertrekkende en nieuwe speelsters, verhuizingen, werk of studie, persoonlijke wensen, aanwas vanuit de jeugd, teamdoelstellingen, financiën, ..... het speelt allemaal een rol bij de teamindeling voor het nieuwe seizoen. Ook vinden er nog diverse PD-wedstrijden plaats de komende weken. Kortom: nog onzekerheid en onduidelijkheid en dat maakt de uitdaging groot!

 

Ambitie Dames-TC

In overleg met de technische staf van de verschillende teams zijn we een heel eind met de indeling voor het nieuwe seizoen. Zodra de uitkomsten van de PD-wedstrijden en plaatsingstoernooien voor de jeugd er zijn, weten we definitief op welk niveau we kunnen indelen. Het is onze ambitie om in de TC-vergadering van 18 mei tot een (voorlopige) indeling te komen, die we rond het weekend van 20 mei kunnen communiceren via de website. En mocht het toch nog iets uitlopen, dan melden we dat ook op de site. De komende weken zullen we in overleg met de train(st)ers van de verschillende teams de ideeën die er reeds bestaan zoveel mogelijk delen met alle speelsters. Dit doen we om in de periode tot de zomer tijdens het na-trainen al zoveel mogelijk in de beoogde teamsamenstelling te kunnen trainen. Ook gebruiken we deze periode om het groeipotentieel van diverse speelsters te beoordelen, alvorens tot een definitieve indeling te komen. Dit geldt vooral voor de topsportlijn.

 

Tot slot

Met zoveel zaken waar we rekening mee moeten houden, is het onmogelijk om alle persoonlijke wensen en ambities in te vullen. Waar mogelijk doen we dat, maar het verenigingsbeleid vormt het gemeenschappelijk kader op basis waarvan we indelen. Uiteraard lichten we onze beslissing en keuzes zoveel mogelijk toe!