H1-2
D3
D1 grappig
D1 - Anlene - Roos - Lieze
H1-4
mini's van de wedstrijd
blok foto
Sfeer 1
Winst!
Janieke pass

Van het bestuur

24 oktober 2019

 

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering van volleybalvereniging V.C. Sneek op woensdag 30 oktober a.s. om 19.30 uur in de VIP room van de Sneker Sporthal is als volgt:

 

Agenda Algemene Ledenvergadering V.C. Sneek d.d. woensdag 30 oktober 2019

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen voorgaande ALV VC Sneek (14 mei 2019)
 4. Jaarverslag en -rekening seizoen 2018-2019
 5. Verslag kascommissie
 6. Begroting seizoen 2019-2020
 7. Vooruitblik komend seizoen
 8. Samenstelling bestuur en rooster van aftreden
 9. Beleid AVG
 10. Deelname haalbaarheidsstudie sport- en beweegcentrum Sneek
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

Graag verwelkomen we u op woensdag 30 oktober a.s. om 19.30 uur. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn dan verzoeken wij u dit via de mail door te geven naar secretaris@vcsneek.nl

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het bestuur van VC Sneek

 

Johan de Visser

Voorzitter