Sfeer 1
Winst!
Janieke pass

Het laatste nieuws van VC Sneek

VC Sneek kan zich niet vinden in kritiek op hoofdsponsoren

VC Sneek kan zich niet vinden in kritiek op hoofdsponsoren

Op maandag 20 februari verscheen in de Leeuwarder Courant een artikel naar aanleiding van de bekerwinst van VC Sneek. De kop van het artikel luidt: Weer een prijs voor VC Sneek, nu meer geld.

 

VC Sneek sluit zich graag aan bij de ambitie om meer geld uit sponsoring te halen en hoopt dat de recente successen dit makkelijker maken, maar vindt de toon van het genoemde artikel niet passend.

 

Rabobank en Friso
VC Sneek distantieert zich dan ook van de in het artikel gewekte suggestie dat de hoofdsponsoren te weinig zouden bijdragen aan de inkomsten uit sponsoring. Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland en Friso Bouwgroep dragen al jaren, naast de genoemde reguliere sponsorbijdragen, extra gelden bij. VC Sneek betreurt de toon van het artikel en heeft maandag haar waardering nogmaals uitgesproken richting haar twee grootste en trouwe sponsoren, binnen de club inmiddels genoegzaam bekend als ‘Rabo en Friso’.  

 

Bovenal hoopt VC Sneek in de komende maanden het sponsorbestand verder uit te breiden voor meer draagvlak en een gezonde toekomst.

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.