Voorlopige indelingen damesteams (update)

 

Opmerkingen: 

1. Er staat in dit overzicht nog een aantal namen in van dames die onder voorbehoud hebben toegezegd. Dit betekent dat de definitieve indeling pas bekend wordt gemaakt bij de start van het nieuwe seizoen.

2. De TC heeft naar beste eer en geweten de indelingen de diverse teams samengesteld, daarbij rekening houdend met onder andere niveau, in te vullen posities, beleidsregels en gezelligheid.

3. De TC kan het echter niet iedereen volledig naar de zin maken en heeft een zo goed en zorgvuldig mogelijke afweging van alle (soms tegenstrijdige) belangen gemaakt.

4. Om dit overzicht moeizaam tot stand is gekomen en daarom vrij laat wordt bekendgemaakt, is besloten leden de mogelijkheid te geven op te zeggen tot maandag 15 juni 2015.

 

dames 1

Nynke Oud

Simone Linstra

Fenna Zeinstra

Klaske Sikkes

Carlijn Jans

Monique Volkers

Roos van Wijnen

Marrit Jasper

Denise Baas

Anniek Siebring

Janieke Popma

 

dames 2 & 4 
(selectietrainingen)

Nienke Tromp
Lotte Groninger
Femke Sybrandy
Sjanet Wijnia

Annelotte bij de Weg

Judy Broersma

Ellen van WIjnen

Lieze Braaksma

Hester Jasper
Marit Tromp

Marrit Wiersma

Geldou de Boer

Martzen Deinum

Rianne Jasper

Mirjam Bosgraaf

Jessy Siemonsma

Anna Koopmans

Wies van Solkema

Lisan Siemonsma

Daphne Kruis

Linda Kingma

Emma Piersma

Anlène van der Meer

Kirsten Vallinga

Demi Veenstra

 

dames 3

Sietske Osinga

Carmen Latupella

Maureen van der Schoot

Elze Alons

Antsje Cnossen

Yaniek Boonstra

Erica Fijlstra
Marleen Hottinga

 

dames 5

Marlies Hempenius

Kristien Lageveen

Myrthe Postma

Liset Dikkerboom

Dieuwke Piso

Nyncke Lageveen

Cleo Doevendans

Marleen Hottinga

Fiona Ybema

 

dames 6

Shawny de Jong
Houkje de Lange

Floor Dijkstra

Maaike Bijma

Demi Doevendans

Christien Merkies

Mandy Graafsma

Marije Jorna

Annick Poiesz

Tessa Dotinga
Anna Gouma

 

dames 7

Irene van Sinderen

Aukje Groninger

Eline Hettinga

Julia Kruis

Laura Vallinga

Pytrix de Jong

Bente van der Tuuk
Miranda Semplonius
Femke de Haan

Sanne Hijlkema

 

dames 8

Jolanda Wind

Christel Perdok

Inge de Jong

Bonnie Wouda

Carlijn Terpstra

Marloes Credit

Marjolein Medemblik

Jildou Visser

Carina van der Werf

Carolien Buurstra (alleen trainen)

Hetty Groninger (alleen trainen)