Voorzitter Broersma en secretaris Akkerman zwaaien af


Toen mijn dochter Judy begon te volleyballen bij VC Sneek in 2012 werd ik bijna vanzelf de vereniging ingetrokken als vrijwilliger. Eerst bij de vrijwilligerscommissie, daarna heb ik in 2015 Tom Metz opgevolgd als voorzitter. Die positie heb ik afgelopen jaren met veel plezier ingevuld. Het zijn jaren geweest waar veel successen zijn behaald; successen die mogelijk zijn gemaakt door een grote groep vrijwilligers, spelers en trainers. Met het bestuur en alle vrijwilligers hebben we hard gewerkt aan verbreding van ons kader en vergroting van ons financiële draagvlak.

  

Verschillende initiatieven hebben geleid tot een verhoging van het aantal actieve vrijwilligers. Daarnaast heeft een aantal acties ook financieel een zeer positieve bijdrage geleverd aan de club. Een aantal vrijwilligers met veel ervaring op bestuurlijk gebied is vol enthousiasme het bestuur ingestapt. Dit heeft geresulteerd in een goed bezette Technische Commissie, een volwaardige financiële afdeling en een volop draaiende sponsorcommissie. Met deze groep bestuursleden kan VC Sneek  de uitdagingen van de toekomst goed aan.

  

Voor mijzelf is dit een goed moment om afscheid te nemen. In de wetenschap dat VC Sneek in goed handen achterblijft zal ik met ingang van het nieuwe seizoen mijn rol als voorzitter neerleggen. Mijn belangrijkste reden is dat mijn werk in combinatie met reizen een dusdanig beslag legt dat ik mijns inziens te weinig tijd overhoud om in de vereniging te steken. Daarnaast gaat mijn dochter in Utrecht studeren en volleybal spelen. Beide elementen opgeteld heb ik besloten dat nu het moment is voor mij om te stoppen als voorzitter. Uiteraard blijf ik VC Sneek nauw volgen en hoop ik dat de successen uit het nabije verleden zich voort blijven zetten. Maar dit zal geen probleem zijn als het aan het bestuur en de vereniging ligt.

  

Ook René Akkerman heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid van VC Sneek. René is jarenlang secretaris geweest en is erg belangrijk geweest binnen het bestuur als administratieve en ondersteunende kracht, eerst naast Tom Metz en daarna naast Jabik Broersma. Aangezien de dochter van René inmiddels al een tijdje geleden is gestopt was het einde van het seizoen 2016-2017 ook voor René een natuurlijk moment om zich te bezinnen op zijn rol in het bestuur. Mede naar aanleiding van het feit dat de interne organisatie nu goed op orde is vindt ook René het nu een geschikt tijdstop om zijn taken aan een andere vrijwilliger over te dragen.