Inschrijf- en betalingsvoorwaarden

Inschrijving verplicht tot betaling. Conform de wet Overeenkomsten op Afstand (Koop op Afstand) heeft u recht op 14 werkdagen bedenktijd. Deze gaan in na ontvangst van uw inschrijfformulier. Bij gebruik van dit recht wordt een reeds gedane betaling binnen 30 dagen gerestitueerd.

 

Na het verstrijken van de bedenktijd is uw inschrijving definitief.

 

VC Sneek accepteert alleen betaling per bank (bankoverschrijving na factuur). U ontvangt na inschrijving zo spoedig mogelijk een factuur. Na ontvangst van uw betaling wordt u circa 10 dagen voor het congres per e-mail  uw bevestiging toegezonden. Annuleren kan uitsluitend schriftelijk en is mogelijk tot 3 weken voor de bijeenkomst.

 

Bij annulering wordt reeds betaald inschrijfgeld onder aftrek van € 25,- administratiekosten gerestitueerd. Na deze datum is annulering niet meer mogelijk en bent u het gehele inschrijfgeld verschuldigd. Wel kunt u een collega in uw plaats laten deelnemen, mits u dit vooraf schriftelijk aan ons doorgeeft. Eventuele invorderingskosten komen geheel voor rekening van de inschrijver.

 

Bij onvoldoende aanmeldingen heeft VC Sneek het recht het congres uiterlijk één week van tevoren te annuleren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten. Dit geldt ook in die gevallen dat VC Sneek niet in staat is geweest om de deelnemer tijdig te informeren over de annulering. In geval van annulering van de zijde van VC Sneek heeft deelnemer recht op volledige restitutie binnen 14 dagen van door hem aan organisator gedane betalingen ten behoeve van de geannuleerde overeenkomst.